Không khí lạnh tăng cường gây mưa to khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định

21/1,352