Không giải nổi toán tiểu học, chàng thợ xây xứ Wales gây cười