Không được vào cảng, hàng loạt tàu chìm, thuyền viên chết