Không đi đám tang cha đồng nghiệp, nam công nhân bị đâm chết