Không có chuyện xe hơi Volkswagen một chỗ ngồi giá 14 triệu đồng