Không có chuyện chiến sỹ công an bị bắt cóc, tống tiền