Không cần gây mê, bác sĩ vẫn can thiệp mạch máu não cứu sống bệnh nhân 15 tuổi