Khởi tố kẻ giết vợ, rồi đốt xác phi tang ở nghĩa trang