Khởi tố, bắt tạm giam người đánh kiểm sát viên và phóng viên tại tòa