Khơi dòng chảy, nữ công nhân thủy lợi bị lũ cuốn mất tích