Khó xử lý đối tượng 'xăm trổ' vạch quần dọa nạt tại trạm BOT Mỹ Lộc?