Khi ông Đoàn Ngọc Hải bớt xuống đường: P.Đa Kao thêm phố hàng rong, lắp camera