Khí lạ khiến công nhân ngất hàng loạt ở Quảng Ninh gây ung thư