Khi giấy chứng nhận tâm thần là "bảo bối" thoát tội