Khi bị những bệnh này đừng tới bác sĩ dùng đinh lăng là khỏi