Khánh Ly: 'Tôi vẫn còn sống, chưa chết như người ta đồn'