Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng