Khánh Hòa: Bão phá tan hoang nhà cửa, 14 người chết

12/0,476