Khẳng định không tát nhân viên, Phó Chủ tịch huyện kiên quyết khiếu nại "án" kỷ luật

13/0,496