Khám bệnh miễn phí và tặng quà cho đồng bào tại Đắk Nông