Khaisilk 'ăn' bao nhiêu tiền mỗi chiếc khăn 'đầu dê, thịt chó'?

12/0,911