Khách Việt giật mình với tấm chắn nắng xe Vios làm từ 'bìa' carton