Khách mua hàng ở Việt Nam, quẹt thẻ ngân hàng Trung Quốc