Khách du lịch tháo chạy khỏi đảo Lombok, Indonesia sau động đất

14/0,927