Khắc phục hậu quả bão số 12 - 110 người chết trong bão số 12: Trách nhiệm của ai?

12/1,720