Kêu gọi 15 triệu dân Bắc Kinh cầm quạt ba tiêu thổi không khí ô nhiễm sang chỗ khác