Kết quả bốc thăm U20 World Cup 2017: U20 Việt Nam dễ thở

133/0,947