Kết luận nghi án người đàn ông chết treo cổ trên cây điều