Kẻ ngáo đá đốt nhà chú ruột, rượt chém nhiều người