Kể chuyện truy xét kẻ giết người hàng loạt tại Tây Nguyên - Kỳ cuối: Sự thật lên tiếng