Kể chuyện truy xét kẻ giết người hàng loạt tại Tây Nguyên - Kỳ 2: Hạ sát bằng súng và màn kịch "mất tích"