Kể chuyện truy xét kẻ giết người hàng loạt tại Tây Nguyên - Kỳ 1: Xác chết trong rừng thông