Kẻ chặt phá gần 2.000 cây chuối vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật