Kate Upton vẫn chuộng váy áo tôn vòng một dù đang mang bầu