Kaity Nguyễn, Miu Lê tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất