Juventus nói lời 'phũ phàng' với cựu công thần của đội bóng