Johnny Trí Nguyễn: Vẻ lãng tử một thời xuống dốc ở tuổi 44