Johnny Trí Nguyễn lên tiếng về việc giao đấu với võ sư Flores