Italia lần đầu tiên sau 60 năm vắng mặt ở World Cup