Israel sắp sở hữu phiên bản tàng hình của 'đại bàng' F-15