IS liên tiếp đánh bom liều chết, tàn sát hàng trăm dân thường ở Syria