Indonesia truy lùng nhóm tay súng sát hại cảnh sát và bắt cóc hơn 1.000 dân thường