Indonesia: Động đất kép tấn công, sóng thần xuất hiện