Hyundai Grand i10 giảm xuống 315 triệu, tranh giành với Kia Morning