'Hy vọng 5-7 năm tới Việt Nam có ứng dụng thay thế Facebook, YouTube'