Huyền thoại cá huyết rồng vẩy đỏ như máu: Cuộc săn lùng của đại gia