Hủy tất cả các chuyến bay đến/đi tại 6 sân bay miền Trung, Tây Nguyên