Hủy hàng chục chuyến bay đến miền Trung, Tây Nguyên vì bão