Huy động bác sĩ giỏi nhất cứu chữa 19 trẻ từ BV Sản Nhi Bắc Ninh