Huy chương Toán học Fields bị đánh cắp sau 30 phút nhận giải